Koulutusta turvakodin omistajalle – kesäleirin aikana Pohjantilalla

Kesä on ollut värikäs ja mielenkiintoinen Pohjantilalla, kodittomien ihmisten turvakodilla. Turvakodin omistaja on halunnut antaa yhteisölleen kaikille mahdollisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden tunteen.

Tänä kesänä Pohjantilalla järjestettiin koulutuspäiviä turvakodin omistajalle, mitkä toivat lisäturvaa ja tietoa kodin hallintaan sekä tapahtumien järjestämiseen tulevaisuudessa.

Leirin päivittäin luennoitsijana vieraillut asiantuntija antoi paljon arvokasta tietoa sekä vinkkejä siitä, miten vieraalla paikkakunnalla oleva omistaja voisi suojata ja suojella yhteisönsä. Pohjantilan omistajalle annetut kurssit sisälsivät myös hallinto-oikeuksiin liittyneitä asioita, taloudenhallintaan liittyviin asioihin ja tilojen turvallisuuden parantamiseen liittyviin asioihin.

Turvakodin omistajan ei tarvitse huolehtia heidän osallistujien tarvitsemista tarvikkeista – leirin aikana Pohjantila tarjoaa heille ruokaa, majoitusta ja muuta tarvittavaa. Leiri on suurenmoinen mahdollisuus yhteisön jäsenille saada nykyaikaista ja laadukasta koulutusta turvallisuuteen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Pohjantila on myös lupautunut työskentelemään myös jatkossa turvakodinsa johtamisen tueksi.

Tulevan syksyn aikana Pohjantila aikoo jatkaa samanlaista koulutusta ja aikoo jatkaa työskentelyä yhteistyössä heidän vieraidensa ja asukkaittensa kanssa. Kesäleiri on vain ensimmiesi askelia heidän pyrkiesszään tarjoamaan parhainta mahdollista suojelua heidän avukseen antaville asukkailleen.

Kesäleirin järjestäminen Pohjantilalla tarkoitti meille turvakodin omistajille ainutlaatuista mahdollisuutta saada koulutusta alan käytännön ammattilaisilta.

Kursseilla keskityttiin erityisesti siihen, miten turvakotien palveluja voidaan parantaa ja potilaan turvana tarjottavan suojan laatua. Asiantuntijat esittivät monia hyviä vinkkejä ja joitain alan parhaita käytäntöjä, joiden avulla me tuomme turvakodin käyttöön sanoilla ”turvallisuus ja yksityisyys”.

Kurssit olivat täynnä asiantuntemusta, ja työpajoissa siviili- ja julkisen sektorin asiantuntijat jaksoivat jakaa oman kokemuksen meille turvakodin omistajille. Olimme myös erittäin onnekkaita saadessamme kuulla Janadam Institute-kouluttajalta, joka selitti, miten hallinnoida holeen alan markkinointi hyödyntämällä modernia tekniikkaa.

Kesumme leirin lopussa kaikki vaikutukset näkivät paremmaksi ymmärtämiseksi siitä, miten vastata tarpeisiin ja tarjota tehokasta palvelua paikkakunnan asukkaille. Kokemuksesta muistamme, että vastuullinen turvakodin omistaja ei vaan tarjoa asukkailleen vain varmuutta ja suojaa, vaan myös mahdollisuuden löytää vanha elämänasenteensa ja toimia aikuisina ihmisinä.

Kesä on taas täällä ja tänä vuonna Pohjantilan leirillä Kotoa turvaa -koulutuskokonaisuus on erityisen arvoista. Turvakodin omistajien koulutuksia on järjestetty jo useamman vuoden ajan, ja tänä vuonna niiden suosio on kasvanut huomattavasti. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa turvakodin omistajien osaamista tukea asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulutusluennoilla puhuttiin mm. työntekijöiden ammatillisesta ja henkilökohtaisesta kehittymisestä, lastensuojelun asiakasprosessien hallinnasta sekä vanhempien ohjaamisesta ja tukiperhetoiminnasta. Lissabonin sopimuksella tehdyn selvityksen mukaan, turvakodeista löytyy henkilöitä joilla on taipumusta alan lainsäädännön lisäksi huolehtia asukkaistaan myös muista juridisista asioista.

Koko Pohjantilan leirikokonaisuresalikurssien avulla osallistujat opin eri alojen opeille- autoilijoille, tutkijoille, vanhemmille, koulujen henkilökunnalle ja apua tarvitseville lapsille-. Kokeillut tehtäville sisälsivät harjoituksia liiketaloudesta, opetusoppaiden laatimista, sosiaalioikeudellisiin palveluihin liittyviin kysymyksiin sekä tieteelliseen tutkimukseen siitä, miten taloudellinen hyvinvointi voidaan rakentaa ja ylläpitää turvallisessa ja luonnonmukaisessa ympäristössä.

Pohjantilan leirin jaseneen omistajat saivat laajimman mahdollisuuden kehittäytymistarpeisiin haasteiden ratkaisemiseksi ja samalla tutustua erilaisiin aiheisiin. Jokaisella omistajalla oli myös mahdollisuus osallistua koulutukseen. Leiri tarjosi heille loistavan mahdollisuuden kehittäytymiseen ja samalla he saivat aiheista mukaansa myös arvokasta oppia ja tietoa.

Kesä on taas täällä ja se on aika aloittaa jännittäviä ja palkitsevia koulutuksia. Pohjantilalla järjestetään tänä vuonna turvakodin omistajille ja henkilökunnalle tarkoitettu kesäleiri, jonka tarkoituksena on lujittaa ja vahvistaa heidän kykyjään hoitaa ja kehittää omaa turvakotiaan.

Pohjantilan kesäleiri tarjoaa omistajille monipuolisia mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, esimerkiksi kuinka arvioida haitta-agentteja ja unohtamatta asiakasturvallisuutta. Kesäleirin aikana he voivat oppia uusia viestintätaitoja, joilla he voivat luoda hyötyyttävän yhteyden asiakkaidensa heihin fyysisten ja psykologisten ongelmien ratkaisemiseksi. He voivat myös oppia uusia tekniikoita liiketoiminnan kasvattamiseksi,ja suorittaa akateemisen tutkinnon siinä toivossa, että voivat saada laajan näkemyksen turvakotiyrityksen toimista.

Pohjantilan kesäleirillä osallistujat voivat odottaa lukemattomia mahdollisuuksia auttaa heitä kehittymään parhaassa muodossaan ja saavuttamaan ammatilliset tavoitteensa. He saavat myös mahdollisuuden verkostoitua muiden osallistujien kanssa parkomisen, mikrobloggingin ja mentoroppimisen avulla, kaikki nyt mahdollistettuna etänä. Kaiken kaikkiaan leiritarjoavat älykkäitä ratkaisuja niille, jotka haluavat viede omaa ammatillisesta tiedosta ja taidoista seuraavaan tasoon.

Jos olet omistaja tai työntekijöitse turvaamossa, et voi missata ainutlaatuista mahdollisuutta, Pohjantilan suositun keskusteluleirin osallistuminen – tule joukkoon oppimaan uusia virikkeitö siitetö voidaksesi parantaa kokemustasi työstaski turvaamoeille.