Verkostoituminen turvakotien kesäleirillä

Verkostoituminen on hyödyllinen lähestymistapa monien asioiden tavoittamiseen. Turvakotien kesäleirillä verkostoituminen toimii erityisen hyvin, sillä se on ainoa tapa, jolla turvakodin henkilöstö ja lapset voivat ottaa yhteyttä muihin turvakoteihin.

Turvakodeilla jaetaan tietoa kotoutumiseen liittyvistä asioista ja kuullaan työntekijöiden näkemyksiä alan parhaista ratkaisuista. Kesäleirin aikana verkostoituminen auttaa lapsia ja nuoria selviytymään uusissa elinympäristöissä ja auttaa heitä sopeutumaan uuteen yhteisöön. Verkostoitumisen avulla voidaan myös luoda yhteisö, joka osallistuu lasten ja nuorten opiskeluun, aktiivisuuteen ja elämäntaitoihin. Verkostointi mahdollistaa myös vuorovaikutuksen parantamisen lisäksi ajanhallinnan, haasteiden hallinnan ja tulevaisuuden suunnittelun kehittämisen.

Turvakotien kesäleirillä verkostoituminen antaa osallistujille mahdollisuuden oppia uutta ja rakentaa omaa verkostoa muiden turvakodeihin osallistuvien ihmisten kanssa. Se tukee myös kaikkien turvakotihenkilöstön alueellista yhteistyötä auttaakseen lapsia ja nuoria. On ilo nähdä, että lasten ja nuorten asemaa turvattava leiri toimii niin hyvin, eikä pelkkiin pelastamiseen keskity. Tarkoituksena on tuoda kaiken ikäisille lapsille tai nuorille tilaisuus oppia lakeja ja saada hyvien valmiuksien perustaso, joka on erittäin tukeva.

Vuoden 2020 loppuun asti on ollut erityisen haastava aika monista syistä. Jotkut eivät ole kokeneet pandemiaan liittyviä rajoituksia – toiset ovat joutuneet kokemaan heidän elämässään ennennäkemättömiä rajoituksia ja stressiä. Jos haluamme, että lapsille ja nuorille jatkossa tarjotaan turvallista ympäristöä, on välttämätöntä, että meillä on tilaisuuksia heille rakentaa normaaleja sosiaalisia suhteita.

Turvakodin Verkostoitumisleiri-projekti tarjoaa juuri tällaisen tilanteen – juuri tuhannelle turvakotiin akkomodoidulle lapsille ja nuorille Suomessa. Leirillä osallistujat saavat kokea uusia ja hauskoja asioita sekä luoda todellisia ystävällisiä suhteita. Pohjimmiltaan on tarkoitus antaa heille mahdollisuus nauttia taiteellisista toiminnoista, oppia uusia sluetteja ja verkostoitua.

Vermeostoitumisleirien mahdollisuudet antavat lapsille ja nuorille paremmat mahdollisuudet tunnetaitojen ja vahvojen sivulintujen kehittymiseen sekä sosiaalisen verkostoitumisen mahdollisuuksien avaamiseen heille. Monet lapsista ja nuorista uskovat yhteyden olevan heidän paras tapa parantaa itseensä , miksei edistyminen elämässä?

Kesän leirit ovat tilaisuus turvalliseen tiloihin, jotka sol jurajoa urheilupaineita ja antavat kombinuoren loytaa samanhävaeistevä ja samantyyppesn tehdä uusia elämänasenn. Ystavällisyys ei mene ulos muodista!

Vermeostoitumisleirien avulla saamme tarjota lapselle tai nuorelle paremman mahdollisuuden parantaa itseensa ja ehkäpio ehkä lyödä lompakon rajoiit sidos ketjuun suurten ystavan vesilla. Se onkin hieno tapa oppia kaikesta yhdesssaloitukseen ilman naurettavia paineita tai diplomaattisuussarytaumeasuretableita.

Vähävaraisilla nuorilla on usein ongelma, jonkaa he kohtaavat, kun haluaa päästä enemmälle aktiiviseen yhteiskuntaan; kustannukset ja kapasiteetti, ja nämä ovat ongelmia, joita Turvaverkosto-säätiö yrittää ratkaista. Säätiö järjesti keväällä 2020 ensimmäisen turvakotien kesäleirin, jonka tarkoitus oli auttaa osallistujia saamaan paremmin aktiiviseen yhteiskuntaan ja saavuttamaan henkilökohtaista menestystä.

Turvakotien kesäleiriin osallistui yli 80 nuorta ja perheenjäsentä, mukaan lukien seitsemän eri maasta. Osallistujat saivat matkoja ja harjoiteltiin aktiviteetteja, kuten verkostoitumista, urasuunnittelijaa, vapaa-aika- ja työpaikkahakuina sekä helpompia leikkejä, joita jokainen voisi osallistua mukavasti omalla tasollaan. Leirin avulla voitiin tukea lasten ja nuorten etuja tarjoamalla motivaatiota, innokkuutta ja innostusta oppimiseen ja tekemiseen.

Yhdessä osallistujien kanssa annettiin ymmärtämystä sosiaalisista suhteista ja verkostoitumisesta uusien ihmisten kanssa. Erityisen tärkeitä olivat harjoitukset, joita ohjattiin leirillä; laajentamalla oman ammatillisen verkoston avoimessa vuorovaikutuksessa positiivisten tuloksien saavuttamiseksi. Verkostoituminen oli tarkkaan ohjattua toimintaa sen varmistamiseksi, että kaikki osallistujat voisivat oppia uusia asioita turvallisessa ympäristössä.

Verkostoituminen on olennainen osa turvakotien henkistä tuesta. Sen avulla lasten välille syntyy luottamuksellisia suhteita ja he oppivat myös käsittelemään tunteitaan ja keskustelemaan vapaasti. Turvakotien kesäleirillä verkostoituminen on yksi suurimmista painopisteistä.

Kesäleirin tärkeimpiin teemoihin lukeutuu osallisuus, vuorovaikutus ja omien tarpeiden kuunteleminen. Turvakodin nuoret pääsevät delfiineille, seikkailulle, toimintapelille, liikunnalle ja tunnelmallisille iltamille, joissa he saavat vierailla muiden ihmisten kanssa, verkostoitua ja oppia tuntemaan toisensa paremmin.

Turvakotien kesäleirillä henkilökunta auttaa teini-ikäisiä tekemään itsenäisiä valintoja ja erilaisia yhteisöllisiä tutustumismenettelyjä. Luontoretkiin, erilaisiin liikuntatapahtumiin ja harrastuksiin osallistuneet nuoret oppivat verkostoimisen taitoja: kommunikaatiota, luottamusta ja sosiaalisia taitoja, jotka ovat tarpeen elämässä ja työelämässä menestymiselle.

Uudet verkostot estävät ihmisiä tunteiltaan sulkeutumasta ison muutoksen johdosta ja auttavat heitä kohtaamaan elämässä haasteita. Verkostoitumisen avulla turvakodinnuoret voivat hyötyä henkilökohtaiseen ja ammatilliseeen kehitykseen osallistumalla monipuolisiin toimintoihin ja yhteenliittymiin myös sen jälkeen, kun he ovat poistuneet leirillt.